کارگاه آموزشی کارگردانی در تیزر‌های تبلیغاتی

ورکشاپ کارگردانی در ساخت تیزر های تبلیغاتی

علیرضا کوشش فرد

157,000 تومان

کارگاه آموزشی کارگردانی در مستند سیاسی

ورکشاپ کارگردانی در مستند سیاسی

جواد موگویی

147,000 تومان
99%
تخفیف

کارگاه موشن دیزاین

موشن گرافیک چیست؟!
مدرس : سجاد صبور

98,000 تومان 1,000 تومان

بسته آموزشی طراحی فضا در انیمیشن

بسته آموزشی طراحی فضا در انیمیشن

130,000 تومان