بسته بلاکینگ انیمیت در موهو

 

بلاکینگ انیمیت استاد حسین ولیان

500,000 تومان

بسته حفظ کاراکتر در انیمیشن دوبعدی

 

بوت کمپ حفظ کاراکتر در انیمیت
رسول تشت زرین

490,000 تومان

بسته بوت کمپ جانمدادی

بوت کمپ جانمدادی
رسول تشت زرین

460,000 تومان

بسته بوت کمپ هیرو شات

بسته‌ی آموزشی هیرو شات

رسول تشت زرین

480,000 تومان

بسته بوت کمپ صفر تا صد تولید انیمیشن

بوت کمپ صفر تا صد تولید انیمیشن در 25 ساعت

حسین ولیان

580,000 تومان