بسته آموزشی انیمیشن دوبعدی

بررسی مفاهیم پایه انیمیشن و پیش تولید در انیمیشن دوبعدی در این کارگاه سعید جلالیه ، به بررسی تولید انیمیشن…
رایگان!

بسته کارگاه موشن دیزاین

موشن گرافیک چیست؟!
مدرس : سجاد صبور

رایگان!