بسته آموزش لایت روم

بسته آموزشی لایت روم
حسین رزاق نژاد

group175
870,000 تومان

بسته‌ی آموزشی جامع ایندیزاین

بسته آموزشی
دوره جامع ایندیزاین
امیر عباس عیوض زاده

group196
980,000 تومان

بسته آموزش جامع موهو

بسته آموزش جامع موهو (مقدماتی و پیشرفته)
سمیرا کشاورزی

group165
1,100,000 تومان

بسته جامع فتوشاپ

دوره جامع فتوشاپ
امیر عباس عیوض زاده

group184
950,000 تومان

بسته جامع ایلاستریتور

 

دوره جامع ایلاستریتور
مقدماتی و پیشرفته
امیر عباس عیوض زاده

group218
1,100,000 تومان

بسته کاربردی پریمیر

دوره کاربردی و سریع پریمیر
سجاد نصیری

group260
250,000 تومان

بسته آموزشی کارگردانی در انیمیشن دوبعدی

بسته آموزشی کارگردانی در انیمیشن دوبعدی

بابک نکویی

group178
350,000 تومان