بسته کاربردی پریمیر

دوره کاربردی و سریع پریمیر
سجاد نصیری

group258
250,000 تومان

بسته بوت کمپ جانمدادی

بوت کمپ جانمدادی
رسول تشت زرین

group91
1,200,000 تومان

بسته بوت کمپ هیرو شات

بسته‌ی آموزشی هیرو شات

رسول تشت زرین

group103
950,000 تومان

بسته‌ی آموزشی موشن ادونچر

 

موشن ادونچر

سید مجتبی موسوی

group153
980,000 تومان

بسته بوت کمپ صفر تا صد تولید انیمیشن

بوت کمپ صفر تا صد تولید انیمیشن در 25 ساعت

حسین ولیان

group249
1,450,000 تومان

بسته آموزشی کارگردانی در انیمیشن دوبعدی

بسته آموزشی کارگردانی در انیمیشن دوبعدی

بابک نکویی

group176
350,000 تومان

بسته آموزشی «سیر تا پیاز فضاسازی و بک‌گراند برای انیمیشن‌های دوبعدی»

بسته آموزشی «سیر تا پیاز فضاسازی و بک‌گراند برای انیمیشن‌های دوبعدی»

سلمان طاهری

group122
550,000 تومان

بسته آموزشی Stop Motion

پک آموزش استاپ موشن
عقیل حسینیان

group263
890,000 تومان